A Hellinger féle családállítás alapjait egy Dél-Afrikai törzs viselkedése, kultúrája adja. Ha bármilyen probléma felmerült a törzs tagjaival, akkor a család felállítással lemodellezte a helyzetet és oldotta meg. Ezzel csak arra szeretnék rávilágítani, hogy a legjobb dolgok mindig az egyszerűségben rejlenek, tehát nem gond, ha valaki nem képzett egy adott témában, mint ahogy a törzs tagjai sem tanultak pszichoanalízist. Másrészt azt is fontos látnunk, hogy a minden tudás, minden információ a Földön a rendelkezésünkre áll, csak szemünknek kell lenni rá. Ez az információ is alátámasztja a morfogenetikus mező elmélet létezését.

 

Hellinger a törzs viselkedését ötvözte később a tanulmányai során begyűjtött információkkal és alkotta meg a család – és szervezetállítás fantasztikus rendszerét.

 

Hellinger a család alatt nem csak a saját vér szerinti felmenőinket érti. Klánnak hívjuk inkább, hisz tetemes tömeget fog össze, ezért gondolkozunk rendszerben. A rendszer részét képzi mindenki, aki tettével energetikában erősen befolyásolja a klánt. Gondold végig! Milyen sok minden sorolható ide: eljegyzés, házasság, születés, halál, gyilkosság (gondolj a háborús időkre), meg nem született gyermekek, tiltott szerelmek, …stb.